Voorwaarden

Beste turnleden, tumblingleden, ouders en/of verzorgers,

Om de turn- en tumblinglessen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden opgesteld.
We willen je vragen om deze aandachtig door te nemen.

Algemene en betalingsvoorwaarden:

Wij wensen al onze leden veel turnplezier toe!

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Veerkracht
KvK 401217924. 
Rekeningnummer: NL 75 RABO 0 1080 47 490

Turnvereniging Veerkracht
(Sporthal de Burcht)
Bernhardstraat 11, Boekel